FIRESECURE - Szkolenia PPOŻ

adres

Lulkowo 58
87-148 ŁYSOMICE
kujawsko-pomorskie

phone

Zadzwoń do nas!

Przegląd gaśnic Toruń


Prowadzimy przegląd gaśnic na terenie Torunia i okolic.
Gaśnice i urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odpowiedniej dokumentacji technicznej oraz instrukcjach obsługi. Przeglądy te powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Obowiązkowym przeglądom podlegają zatem następujące urządzenia:

-    gaśnice przenośne i przewoźne;
-    stałe i półstałe instalacje gaśnicze;
-    urządzenia i elementy wchodzące w skład systemów sygnalizacji pożarowej oraz dźwiękowych systemów ostrzegawczych umożliwiających               rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa;
-    instalacje i elementy oświetlenia ewakuacyjnego;
-    urządzenia oddymiające lub zapobiegające rozprzestrzenianiu się dymu;
-    drzwi przeciwpożarowe oraz urządzenia nimi sterujące;
-    hydranty wewnętrzne i związane z nimi elementy instalacji.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usługi przeglądu gaśnic w Toruniu i okolicach.