FIRESECURE - Szkolenia PPOŻ

adres

Lulkowo 58
87-148 ŁYSOMICE
kujawsko-pomorskie

phone

Zadzwoń do nas!

Szkolenie ppoż Aleksandrów Kujawski


Oferujemy szkolenie ppoż w Aleksandrowie Kujawskim o okolicach. 
Chociaż żaden przepis szczegółowy nie określa ich zasad, szkolenia przeciwpożarowe muszą być dostosowane do specyfiki pracy na określonym stanowisku – osoby kierujące pracownikami poznają inne tematy niż np. pracownicy biurowi.
Szkolenia przeciwpożarowe powinny być częścią szkolenia wstępnego podstawowego oraz instruktażu ogólnego, który przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, a także studenci odbywający praktyki zawodowe oraz uczniowie szkół zawodowych odbywający praktyczną naukę zawodu w firmie, przed dopuszczeniem ich do wykonywania pracy.

Ramowy program tego szkolenia przeciwpożarowego w Aleksandrowie Kujawskim obejmuje temat podstawowych zasad ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru.
Czas trwania tego programu wynosi minimum 20 minut. Podczas takiego instruktażu pracownik powinien poznać warunki panujące w firmie. 
Powinien również poznać ogólne wiadomości o pożarach, potencjalne źródła zagrożeń pożarowych, możliwe przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów, zasady ewakuacji, zasady użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, instrukcję postępowania na wypadek pożaru.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu.